Brabants Dagblad: Oisterwijk Verbeeld(t) zet honderden films online

OISTERWIJK, 21 JUNI 2018 – Oisterwijk is een nieuw cultureel initiatief rijker. Stichting Oisterwijk Verbeeld(t) heeft enkele honderden films uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom online gezet. Maar daar blijft het niet bij. ,,Het moeten er duizenden worden”, stelt secretaris Marya Hüsstege.

Beelden uit de jaren zestig van de TROS. Het Internationaal Brabants Songfestival in de kantine van leerfabriek KVL. Met de toenmalige tieneridolen Jan en Kjeld als trekkers en publiek in de uitmonstering van die tijd. Met dat filmpje, aangeklikt door wethouder Jan de Laat (PrO, cultuur) beleefde de Beeldbank Oisterwijk donderdagmiddag in cultuurhuis Tiliander de officiële start.

“Cultureel erfgoed wordt hier bijeengebracht”, prees De Laat de initiatiefnemers: de mensen van Stichting Oisterwijk Verbeeld(t). Zoals de spelling van de naam al aangeeft, wil de stichting niet alleen bewegende beelden van vroeger verzamelen, maar ook zelf actuele beelden aan de collectie toevoegen.

“Onze ambitie is om bewegende beelden van het verleden te bewaren en via internet voor iedereen toegankelijk te maken.”

Volgens voorzitter Kees van Dongen is het idee voor een Beeldbank Oisterwijk voortgekomen uit het succes van de plaatselijke speelfilm Schaduwspel. Die bracht het lokale verzetswerk uit de Tweede Wereldoorlog in beeld. Zeshonderd vrijwilligers waren erbij betrokken. ,,Toen is het besef gegroeid dat beelden beklijven, zeker als het gaat om wat hier om de hoek gebeurd is”, stelde Van Dongen. ,,Oisterwijk, Moergestel en Heukelom kennen een rijke historie. Onze ambitie is het om bewegende beelden van dat verleden te bewaren en via internet voor iedereen toegankelijk te maken. We werken samen met de plaatselijke omroepen LOVO en MTV, Oisterwijk in Beeld van het echtpaar Van den Berg en de heemkundekring. Secretaris Marya Hüsstege riep inwoners op om filmpjes uit de lokale gemeenschap voor de Beeldbank Oisterwijk beschikbaar te stellen. Van bekende kunstenaars als Cia van Boort, Henk Potters en Toon Merkelbach hebben we bijvoorbeeld geen filmpjes kunnen vinden.”

Niet alle filmpjes die Oisterwijk Verbeeld(t) verzamelt, hoeven op de eigen Beeldbank te staan. ,,We werken bijvoorbeeld ook met links naar films op YouTube”, verduidelijkt Hüsstege.

Om het publiek zoekwerk op de website www.beeldbankoisterwijk.nl te besparen, is al het filmmateriaal verdeeld over categorieën. Een ervan is ‘markante personen’. Bij die categorie is er voor de stichting acuut werk aan de winkel. Een hele reeks mannen heeft het stempel ‘markant’ gekregen en daarentegen slechts één vrouw: gemeentesecretaris Ineke Depmann.

(Verslaggeving: Piet Jacobs)

Logo Beeldbank Oisterwijk

Logo Beeldbank Oisterwijk