2017: Beeldbank Oisterwijk

Een groot en langlopend project waarmee we in 2017 van start gaan, is de Beeldbank Oisterwijk. Hierin willen we alle bewegende beelden die bestaan over de gemeente Oisterwijk bij elkaar brengen en gemakkelijk toegankelijk maken voor iedereen die in één van de onderwerpen is geïnteresseerd. Het gaat dan om oud en nieuw origineel filmmateriaal, maar… Lees meer »

2016: Schaduwspel Wandeltocht

Momenteel is een Schaduwspel-wandeltocht in ontwikkeling, die voert langs plekken in de gemeente Oisterwijk die een connectie hebben met WO II, gelardeerd met plekken waar opnamen zijn gemaakt voor de oorlogsfilm Schaduwspel. De wandelroute zal in april 2019 officieel in gebruik worden genomen.

2015 – Nieuw maatpak voor stadsomroeper

Sinds jaar en dag geeft Henk van den Nieuwenhuizen vorm aan het personage “Hein de Roeper”, de Stadsomroeper van Oisterwijk. Anno 2015 behoort de Stadsomroeper tot een culturele verschijning die het Oisterwijkse gebeuren op een nostalgische wijze gestalte geeft en tevens promoot ‘in den lande’. Ook in de lokale culturele samenleving kent zijn alter ego een… Lees meer »

2015 – Schoolproject: “Verzet: wat zou jij doen?”

Project rondom Schaduwspel voor bovenbouw basisscholen en onderbouw middelbaar onderwijs.Rol van Stichting Oisterwijk Verbeeld(t): maken van een kort documentairefilmpje en i.s.m. leerkrachten opstellen van een lesbrief en vragen/discussiepunten. Het lespakket is bestemd voor klas 3 van het voortgezet onderwijs.

2011/2014 – Oorlogsdrama ‘Schaduwspel’

In 2011 werd het idee geboren een docudrama te maken rondom de gebeurtenissen in Oisterwijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na veel research kwam initiatiefneemster, en tevens secretaris van Oisterwijk Verbeeld(t), Marya Hüsstege tot de ontdekking dat er een grote lokale verzetsgroep actief was in deze oorlogsjaren. Al gauw werd duidelijk dat alle gebeurtenissen rondom deze… Lees meer »