2015 – Nieuw maatpak voor stadsomroeper

Sinds jaar en dag geeft Henk van den Nieuwenhuizen vorm aan het personage “Hein de Roeper”, de Stadsomroeper van Oisterwijk. Anno 2015 behoort de Stadsomroeper tot een culturele verschijning die het Oisterwijkse gebeuren op een nostalgische wijze gestalte geeft en tevens promoot ‘in den lande’. Ook in de lokale culturele samenleving kent zijn alter ego een… Lees meer »

2015 – Schoolproject: “Verzet: wat zou jij doen?”

Project rondom Schaduwspel voor bovenbouw basisscholen en onderbouw middelbaar onderwijs.Rol van Stichting Oisterwijk Verbeeld(t): maken van een kort documentairefilmpje en i.s.m. leerkrachten opstellen van een lesbrief en vragen/discussiepunten. Het lespakket is bestemd voor klas 3 van het voortgezet onderwijs.

2011/2014 – Oorlogsdrama ‘Schaduwspel’

In 2011 werd het idee geboren een docudrama te maken rondom de gebeurtenissen in Oisterwijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na veel research kwam initiatiefneemster, en tevens secretaris van Oisterwijk Verbeeld(t), Marya Hüsstege tot de ontdekking dat er een grote lokale verzetsgroep actief was in deze oorlogsjaren. Al gauw werd duidelijk dat alle gebeurtenissen rondom deze… Lees meer »