De geschiedenis van ‘Oisterwijk Verbeeld(t)’

Toen in 2011 het idee werd geboren om verhalen over Oisterwijk in de Tweede Wereldoorlog, met een hoofdrol voor het lokale verzet, samen te brengen in een film, zocht initiatiefneemster Marya Hüsstege contact met twee mensen die inmiddels ruime ervaring hadden opgedaan met grote projecten: oud Oisterwijk-800-bestuursleden Kees van Dongen en Dré van Hal, met wie zij onder de naam “projectgroep Oisterwijk Verbeeld(t):” de productie van de film op zich zou nemen.

De productie en opnamen van de film Schaduwspel zouden bijna drie jaar in beslag nemen en er zouden uiteindelijk zo’n zeshonderd vrijwilligers – meest lokaal – hun medewerking aan verlenen. Schaduwspel werd een eerbetoon aan degenen die de oorlog hebben meegemaakt, en een document voor degenen die dit stuk geschiedenis van hun woonplaats niet zelf hebben meegemaakt. De gemeenteraad stelde een motie van waardering op voor het project en het kreeg de locale cultuurprijs 2014. De film is zelfs opgenomen in de IMDB (Internet Movie Database). De grootste waardering kwam echter van het publiek: de film werd in de eerste twee weken na de première maar liefst tien maal in een uitverkochte Tilianderzaal vertoond en er werden honderden exemplaren van de Dvd verkocht.

Het onverwacht grote succes leidde ertoe dat het project, waarvoor aanvankelijk met moeite de middelen bijeen gebracht konden worden, eindigde met een positief saldo. Omdat vanaf de aanvang van het project de wens bestond om een eventuele opbrengst te bestemmen voor een blijvend doel in de sfeer van het filmproject, werd eind 2014 besloten om van de projectgroep een stichting te maken, die zich, met de opbrengst van de film en eventuele aanvullende middelen, zou gaan inzetten voor het in beeld brengen en voor het nageslacht bewaren van verhalen met betrekking tot de geschiedenis van de gemeente Oisterwijk. Désirée Evers, die in het Schaduwspelproject al een belangrijke ondersteunende rol speelde, trad toe tot het bestuur, dat verder bestaat uit Kees van Dongen en Marya Hüsstege, producenten van Schaduwspel, en Dré van Hal, de financieel adviseur van het project.

Stichting Oisterwijk Verbeeld(t) zette sedertdien met regelmaat stappen om haar doelstelling te bereiken. Zo werd ‘Beeldbank Oisterwijk’ in het leven geroepen dat Oisterwijks bewegend beeldmateriaal op een plek bij elkaar brengt. Het schoolproject ‘Verzet; wat zou jij doen?’ werd op poten gezet en er werd een wandelapp ‘Oorlog in Oisterwijk’ geïntroduceerd met twee wandelroutes; een door de bebouwde kom én een door het buitengebied van Oisterwijk. Inmiddels smolt de Stichting ‘Karel Groenland Cultuurprijs Oisterwijk’ (waarbinnen ook de schrijfwedstrijd voor kinderen te vinden is) samen met Stichting ‘Oisterwijk Verbeeld(t)’ en gaan zij gezamenlijk onder laatstgenoemde naam verder. Promofims voor Beeldbank Oisterwijk en de Wandelapp werden gerealiseerd.