Schoolproject Schaduwspel

Samen met enkele leerkrachten uit het onderwijsveld werkt Stichting Oisterwijk Verbeeld(t) aan een les gericht op de hoogste klas van de basisschool, en een les gericht op de derde klas van het middelbaar onderwijs, rondom het lokale verzet in de Tweede Wereldoorlog. Met name is de vraag die de kinderen, aan de hand van verschillende voorbeelden, wordt voorgelegd: “Wat zou jij doen in een dergelijke situatie: kies je voor verzet of kies je voor veiligheid?” Voor het middelbaar onderwijs wordt tevens de discussie gevoerd ‘verzetsacties zijn dat heldendaden of kwajongensstreken?’. Hierbij worden links gelegd naar actuele oorlogssituaties, racisme en pesterij in de klas.