2015 – Schoolproject: “Verzet: wat zou jij doen?”

Project rondom Schaduwspel voor bovenbouw basisscholen en onderbouw middelbaar onderwijs.Rol van Stichting Oisterwijk Verbeeld(t): maken van een kort documentairefilmpje en i.s.m. leerkrachten opstellen van een lesbrief en vragen/discussiepunten.

Het lespakket is bestemd voor klas 3 van het voortgezet onderwijs.

Barry en Bam